KÖMMERLING 88 plus

KÖMMERLING 88 plus – ширината от 88 мм е оптимална по отношение на разходи – полезен ефект.  Няма как да получим по-добро съотношение за дограма цена – качество.

Максимални технически параметри и оптимална рентабилност на дограмата.

KÖMMERLING 88 plus е първата система за дограма, постигнала такова максимално ниво на качество в разработването на прозоречни профили от пластмаса. Именно интелигентната цялостна конструкция на новата генерация профили доведе до изключително повишаване на стойностите за топло- и звукоизолация, за безопасност и рентабилност. С KÖMMERLING 88 plus е създаден върхов продукт за ново качество на строителството и жилищен комфорт.

 

дограма

 

Подобряването на физическите свойства посредством конструктивната дълбочина на прозоречния профил достига границите си при 88 мм от гледна точка на рентабилност и дълготрайност.

Разход: Увеличаване на производствения разход на база 60 мм прозоречна система (= индекс 100)

Полезен ефект: Подобряване на физическите свойства на прозорец, посредством конструктивната дълбочина на пластмасовия профил на дограмата, представено чрез примера за топлоизолиране.