Алуминиева дограма и енергийна ефективност – защо не!?

Стройни и елегантни на вид, с многобройни цветови варианти – профилите на KÖMMERLING 88 plus с алуминиеви капачки създават по-голяма свобода в оформлението. Там, където заради външния изглед на първо място е изборът на алуминиеви повърхнини, си струва да се разгледат профилите KӦMMERLING 88 plus с алуминиеви капачки. Тук специфичните предимства на модерните пластмасови прозоречни системи могат да се изявят пълноценно: екологичност,  звукоизолация,  рентабилност и годност за рециклиране.

Най-важно е обаче да има възможно най-добра топлоизолация – за целесъобразен енергиен баланс. И тук съчетанието на материалите алуминий  и pvc несъмнено показва своите силни страни , особено при иновативни и представителни сгради.