Да защитим нашата планета, околна среда и бъдещето на децата си!

Трайността е висша повеля. Всичко, което се произвежда днес, води със себе си въпроса за екологичност – тоест съвместимост с околната среда. Досега при производството на дограма от пластмаса, оловото се смяташе за неотменна величина за стабилизиране на пластмасата. Чрез материала “greenline”  KÖMMERLING вече от години доказва обратното.  Вместо олово тук профилите се стабилизират с екологично чистия калций-цинк. Друг съществен критерий при производството на пластмасови прозоречни профили е възможно най-щадящото използване на ресурсите. Така например в KÖMMERLING – профилите допълнително се влага рециклиран материал.  Това означава, че висококачественият материал, оставащ при екструзията на профилите и производството на pvc дограмата, се връща отново в производствения цикъл. За KÖMMERLING изискването за екологичност и трайност е задължение. За потребителя на продуктите KÖMMERLING това означава увереност и спокойствие, че чрез покупката си опазва околния свят.